Đăng ký đại lý

Hino Motors Việt Nam hân hạnh chào đón Quý đối tác mong muốn ứng cử trở thành Đại lý Hino chính hãng tại Việt Nam.
Để đăng ký trở thành đại lý Hino, vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu dưới đây.

Thông tin liên hệ:

Công ty LD TNHH Hino Motors Việt Nam – Phòng Vận hành Đại lý
Điện thoại: +84 24 73 016 017 (nhánh 121)