Hino có bao nhiêu trạm dịch vụ?

23/05/2023
- Hiện tại chúng tôi có 23 trạm dịch vụ trên toàn quốc. Ngoài ra, chúng tôi có trung tâm hỗ trợ khách hàng 24/24 tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.
- Để biết thêm chi tiết, quý khách có thể tham kháo thông tin về mạng lưới dịch vụ trên trang Web của chúng tôi.

Xe bánh đơn dễ mất thăng bằng khi cua góc.

08/09/2017
Độ ổn định của xe phụ thuộc vào hệ thống treo, tọa độ trọng tâm xe, tốc đọ xe kh quay vòng và “diện tích chân đế” của xe chứ không phụ thuộc vào bánh đơn hay kép.

Xe Tải Hino nói chung khả năng leo dốc kém hơn xe Hyundai

08/09/2017
Khả năng leo dốc của xe được đề cập rất rõ trong đặc tính kỹ thuật của xe. Chúng ta phải căn cứ vào đố để biết chứ không phán xét theo cảm tính được.

Chu kỳ thay dầu động cơ, hộp số và dầu cầu như thế nào?

08/09/2017
I - Đối với dầu động cơ:
- Tất cả các dòng xe 300, 500 và 700: Sẽ thay tại 5000km đầu tiên.
- Đối với dòng xe 300 và 500 sử dụng dầu HINO chính hãng:
+ Trong điều kiện bình thường, các xe sẽ thay dầu sau mỗi 20,000 km.
+ Trong điều kiện khắc nghiệt, các xe sẽ thay dầu sau mỗi 15,000km hoặc ít hơn tùy trường hợp.
- Đối với dòng xe 700 sử dụng dầu HINO chính hãng:
+ Trong điều kiện bình thường, các xe sẽ thay dầu sau mỗi 30,000 km.
+ Trong điều kiện khắc nghiệt, các xe sẽ thay dầu sau mỗi 25,000km hoặc ít hơn tùy trường hợp.
II - Đối với dầu hộp số và dầu cầu:
- Đối với dòng xe 300, sau mỗi 30,000km các xe sẽ thay dầu định kỳ.
- Đối với dòng 500 và 700, các xe sẽ thay dầu tại 5000km đầu tiên. Và sau mỗi 30,000km các xe sẽ thay dầu định kỳ.

Tại sao xe có tiếng kêu kèn ( e, e ,e ) khi thắng ?

08/09/2017
Tiếng kêu trên là do khe hở má thắng quá lớn ,( xe ít khi vào trạm Hino)
Lái xe nên mang vào trạm bảo dưỡng Hino để làm bảo dưỡng kiểm tra lại bố thắng

Tại sao đồng hồ báo nhiệt độ nước lên xuống không bình thường (lúc cao lúc thấp) , nước không nóng ?

08/09/2017
Do xe khách hàng sử dụng khá lâu các điểm tiếp mát chassi cần được làm vệ sinh lại
Lái xe có thể đưa xe vào trạm bảo dưỡng Hino để làm vệ sinh

Xe Tải Hino nói chung khả năng leo dốc kém hơn xe Hyundai

08/09/2017
Khả năng leo dốc của xe được đề cập rất rõ trong đặc tính kỹ thuật của xe. Chúng ta phải căn cứ vào đố để biết chứ không phán xét theo cảm tính được.

Tại sao xe có tiếng kêu kèn ( e, e ,e ) khi thắng ?

08/09/2017
Tiếng kêu trên là do khe hở má thắng quá lớn ,( xe ít khi vào trạm Hino)
Lái xe nên mang vào trạm bảo dưỡng Hino để làm bảo dưỡng kiểm tra lại bố thắng

Tại sao đồng hồ báo nhiệt độ nước lên xuống không bình thường (lúc cao lúc thấp) , nước không nóng ?

08/09/2017
Do xe khách hàng sử dụng khá lâu các điểm tiếp mát chassi cần được làm vệ sinh lại
Lái xe có thể đưa xe vào trạm bảo dưỡng Hino để làm vệ sinh

Xe bánh đơn dễ mất thăng bằng khi cua góc.

08/09/2017
Độ ổn định của xe phụ thuộc vào hệ thống treo, tọa độ trọng tâm xe, tốc đọ xe kh quay vòng và “diện tích chân đế” của xe chứ không phụ thuộc vào bánh đơn hay kép.

Chu kỳ thay dầu động cơ, hộp số và dầu cầu như thế nào?

08/09/2017
I - Đối với dầu động cơ:
- Tất cả các dòng xe 300, 500 và 700: Sẽ thay tại 5000km đầu tiên.
- Đối với dòng xe 300 và 500 sử dụng dầu HINO chính hãng:
+ Trong điều kiện bình thường, các xe sẽ thay dầu sau mỗi 20,000 km.
+ Trong điều kiện khắc nghiệt, các xe sẽ thay dầu sau mỗi 15,000km hoặc ít hơn tùy trường hợp.
- Đối với dòng xe 700 sử dụng dầu HINO chính hãng:
+ Trong điều kiện bình thường, các xe sẽ thay dầu sau mỗi 30,000 km.
+ Trong điều kiện khắc nghiệt, các xe sẽ thay dầu sau mỗi 25,000km hoặc ít hơn tùy trường hợp.
II - Đối với dầu hộp số và dầu cầu:
- Đối với dòng xe 300, sau mỗi 30,000km các xe sẽ thay dầu định kỳ.
- Đối với dòng 500 và 700, các xe sẽ thay dầu tại 5000km đầu tiên. Và sau mỗi 30,000km các xe sẽ thay dầu định kỳ.

Hino có bao nhiêu trạm dịch vụ?

23/05/2023
- Hiện tại chúng tôi có 23 trạm dịch vụ trên toàn quốc. Ngoài ra, chúng tôi có trung tâm hỗ trợ khách hàng 24/24 tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.
- Để biết thêm chi tiết, quý khách có thể tham kháo thông tin về mạng lưới dịch vụ trên trang Web của chúng tôi.

Xe bánh đơn dễ mất thăng bằng khi cua góc.

08/09/2017
Độ ổn định của xe phụ thuộc vào hệ thống treo, tọa độ trọng tâm xe, tốc đọ xe kh quay vòng và “diện tích chân đế” của xe chứ không phụ thuộc vào bánh đơn hay kép.