XZU720 – 7,5 Tấn – Thùng kín

 • Tổng tải trọng: 7.500 KG
 • Tự trọng: 3.810 KG
 • Động cơ: N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU650 – 4,9 Tấn – Thùng kín

 • Tổng tải trọng: 4.990 KG
 • Tự trọng: 3.095 KG
 • Engine N04C-WJ Euro 4: 136 PS , 390 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU730 – 8,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 8.500 KG
 • Tự trọng: 2.760 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU720 – 7,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 7.500 KG
 • Tự trọng: 2.650 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU650 – 6,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 6.500 KG
 • Tự trọng: 2.340 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU710 – 5,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 5.500 KG
 • Tự trọng: 2.335 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU650 – 4,9 Tấn

 • Tổng tải trọng: 4.990 KG
 • Tự trọng: 2.270 KG
 • Động cơ N04C-WJ Euro 4: 136 PS , 390 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

SS2P 6×4 – 420 PS

 • Khối lượng kéo theo theo thiết kế: 40.000 KG, Tự trọng : 8.855 KG
 • Động cơ Diesel P11C – WE: 420 PS, 1.765 N.m
 • Hộp số FAST 12JSD180TA: 12 số tiến 2 số lùi, đồng tốc
 • Thùng nhiên liệu: 380L
 • Điều hòa, CD & AM / FM Radio tiêu chuẩn theo xe

FG8JT7A

 • Tổng tải trọng: 16.000 KG, Tự trọng: 5.645 KG
 • Động cơ J08E – WE Euro 4: 260 PS, 794 N.m
 • Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc
 • Thùng nhiên liệu: 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio