XZU720 – 7,5 Tấn – Thùng kín

 • Tổng tải trọng: 7.500 KG
 • Tự trọng: 3.810 KG
 • Động cơ: N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU650 – 4,9 Tấn – Thùng kín

 • Tổng tải trọng: 4.990 KG
 • Tự trọng: 3.095 KG
 • Engine N04C-WJ Euro 4: 136 PS , 390 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU730 – 8,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 8.500 KG
 • Tự trọng: 2.760 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU720 – 7,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 7.500 KG
 • Tự trọng: 2.650 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU650 – 6,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 6.500 KG
 • Tự trọng: 2.340 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU710 – 5,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 5.500 KG
 • Tự trọng: 2.335 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio