XZU730 – 8,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 8.500 KG
 • Tự trọng: 2.760 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU720 – 7,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 7.500 KG
 • Tự trọng: 2.650 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU650 – 6,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 6.500 KG
 • Tự trọng: 2.340 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU710 – 5,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 5.500 KG
 • Tự trọng: 2.335 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU650 – 4,9 Tấn

 • Tổng tải trọng: 4.990 KG
 • Tự trọng: 2.270 KG
 • Động cơ N04C-WJ Euro 4: 136 PS , 390 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU342L – 130HD

 • Tổng tải trọng: 8.250 KG
 • Tự trọng: 2.360 KG
 • Động cơ N04C-VC Euro 4: 136 PS, 390 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100 L

XZU352L – 130MDL

 • Tổng tải trọng: 7.500 KG
 • Tự trọng: 2.370 KG
 • Động cơ N04C-VC Euro 4: 136 PS, 390 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100 L

XZU342L – 130MD

 • Tổng tải trọng : 7.500 KG
 • Tự trọng : 2.300 KG
 • Động cơ N04C-VC Euro 4: 136 PS, 390 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100 L

XZU302L – 110SD

 • Tổng tải trọng : 4.875 KG , Tự trọng : 1.965 KG
 • Động cơ N04C-VC Euro 4: 136 PS, 390 N.m
 • Hộp số cơ khí M550 : 5 số tiến và 1 số lùi
 • Thùng nhiên liệu: 80 L