FG8JT7A

 • Tổng tải trọng: 16.000 KG, Tự trọng: 5.645 KG
 • Động cơ J08E – WE Euro 4: 260 PS, 794 N.m
 • Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc
 • Thùng nhiên liệu: 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio

FM8JW7A

 • Tổng tải trọng: 24.000 (26.000) KG , Tự trọng: 7.870 KG
 • Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 200 L
 • Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio.

FM8JN7A

 • Tổng tải trọng: 24.000 (26.000) KG , Tự trọng: 7.175 – 7.350 KG
 • Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 200 L
 • Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

FG8JJ7A

 • Tổng tải trọng: 16.000 KG, Tự trọng: 5.450 – 5.530 KG
 • Động cơ J08E – WE Euro 4: 260 PS, 794 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio

FL8JW7A

 • Tổng tải trọng: 24.000 (26.000) KG, Tự trọng: 7.365 KG
 • Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 200 L
 • Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio

FC9JETC

 • Tổng tải trọng : 11.000 KG , Tự trọng : 3.090 KG
 • Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m
 • Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi
 • Thùng nhiên liệu 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

FG8JP7A

 • Tổng tải trọng: 16.000 KG, Tự trọng: 5.560 KG
 • Động cơ J08E – WE Euro 4: 260 PS, 794 N.m
 • Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc
 • Thùng nhiên liệu: 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio

FC9JNTC

 • Tổng tải trọng : 11.000 KG , Tự trọng : 3.315 KG
 • Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m
 • Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi
 • Thùng nhiên liệu 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

FC9JLTC

 • Tổng tải trọng : 11.000 KG , Tự trọng : 3.255 KG
 • Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m
 • Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi
 • Thùng nhiên liệu 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

FL8JT7A

 • Tổng tải trọng: 24.000 (26.000) KG, Tự trọng: 7.350 KG
 • Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 200 L
 • Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio