FC9JETC

 • Tổng tải trọng : 11.000 KG , Tự trọng : 3.090 KG
 • Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m
 • Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi
 • Thùng nhiên liệu 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

FC9JNTC

 • Tổng tải trọng : 11.000 KG , Tự trọng : 3.315 KG
 • Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m
 • Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi
 • Thùng nhiên liệu 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

FC9JLTC

 • Tổng tải trọng : 11.000 KG , Tự trọng : 3.255 KG
 • Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m
 • Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi
 • Thùng nhiên liệu 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

FC9JJTC

 • Tổng tải trọng : 11.000 KG , Tự trọng : 3.150 KG
 • Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m
 • Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi
 • Thùng nhiên liệu 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio