FG8JT7A

 • Tổng tải trọng: 16.000 KG, Tự trọng: 5.645 KG
 • Động cơ J08E – WE Euro 4: 260 PS, 794 N.m
 • Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc
 • Thùng nhiên liệu: 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio

FG8JJ7A

 • Tổng tải trọng: 16.000 KG, Tự trọng: 5.450 – 5.530 KG
 • Động cơ J08E – WE Euro 4: 260 PS, 794 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio

FG8JP7A

 • Tổng tải trọng: 16.000 KG, Tự trọng: 5.560 KG
 • Động cơ J08E – WE Euro 4: 260 PS, 794 N.m
 • Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc
 • Thùng nhiên liệu: 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio