FL8JW7A

  • Tổng tải trọng: 24.000 (26.000) KG, Tự trọng: 7.365 KG
  • Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m
  • Thùng nhiên liệu: 200 L
  • Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio

FL8JT7A

  • Tổng tải trọng: 24.000 (26.000) KG, Tự trọng: 7.350 KG
  • Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m
  • Thùng nhiên liệu: 200 L
  • Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio