XZU720 – 7,5 Tấn – Thùng kín

 • Tổng tải trọng: 7.500 KG
 • Tự trọng: 3.810 KG
 • Động cơ: N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU650 – 4,9 Tấn – Thùng kín

 • Tổng tải trọng: 4.990 KG
 • Tự trọng: 3.095 KG
 • Engine N04C-WJ Euro 4: 136 PS , 390 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU720 – 7,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 7.500 KG
 • Tự trọng: 2.650 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU650 – 6,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 6.500 KG
 • Tự trọng: 2.340 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU710 – 5,5 Tấn

 • Tổng tải trọng: 5.500 KG
 • Tự trọng: 2.335 KG
 • Động cơ N04C-WK Euro 4: 150 PS , 420 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

XZU650 – 4,9 Tấn

 • Tổng tải trọng: 4.990 KG
 • Tự trọng: 2.270 KG
 • Động cơ N04C-WJ Euro 4: 136 PS , 390 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 100L
 • Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

FG8JT7A

 • Tổng tải trọng: 16.000 KG, Tự trọng: 5.645 KG
 • Động cơ J08E – WE Euro 4: 260 PS, 794 N.m
 • Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc
 • Thùng nhiên liệu: 200L
 • Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio

FM8JW7A

 • Tổng tải trọng: 24.000 (26.000) KG , Tự trọng: 7.870 KG
 • Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 200 L
 • Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio.

FM8JN7A

 • Tổng tải trọng: 24.000 (26.000) KG , Tự trọng: 7.175 – 7.350 KG
 • Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m
 • Thùng nhiên liệu: 200 L
 • Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio