Tuyển dụng

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Phòng Nhân Sự Công ty Liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam
Địa chỉ: Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: +8424 73 016 017 – Ex: 105
Fax: +8424 3861 6018

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

Nội dung

Ứng tuyển
Liên hệ
Liên hệ
0931 612 999

Nhập thông tin của bạn


Loại câu hỏi