Series 300
1
Series 300

Phù hợp với các tuyến vận chuyển ngắn và vừa, các cung đường nội thị với chất lượng vận chuyển tối ưu

Model (EURO 4)
Series 500
1
Series 500

Vận hành mạnh mẽ, bền bỉ, tiện nghi kinh tế, với khả năng chuyên chở linh hoạt

Model (EURO 4)
Series 700
1
Series 700

Đáp ứng nhu cầu cao nhất của các nhà vận tải chuyên nghiệp

Model
Liên hệ
Liên hệ
18009280

Nhập thông tin của bạn


Loại câu hỏi